Monday, November 24, 2014

mermaid

I draw a mermaid. She has so much fun..


bon appetit

Iegrāmatošanai: manis viszbiežāk galvā lietotajai frāzei galvā, esot Luksemburgā, ir lūk šāds veidols: Buržuji, bļe!

No comments:

Post a Comment